Over Bureau Landelijk Gebied

Passie voor het platteland!

Bureau Landelijk Gebied is opgericht door Gert-Jan te Gronde. Met jarenlange ervaring op het gebied van burgerparticipatie en plattelandsontwikkeling. Bureau Landelijk Gebied is een netwerkorganisatie waarbij diverse disciplines bijeen worden gebracht op het moment dat het nodig is.

Voor een leefbaar buitengebied

Bureau Landelijk Gebied heeft maar 1 doelstelling. Het buitengebied leefbaar houden. Al ons handelen is gericht op maatschappelijke winst. Leefbaarheid valt alleen te realiseren als economie, ecologie en mensen in evenwicht zijn. Of het nu om de omvorming van een leegstaand gebouw tot een cultuurhuus gaat of om aanleg en herstel van landschap. Dit kan alleen als er voldoende draagvlak en middelen zijn. Bureau Landelijk Gebied wil verbinden tussen alle belangen in het gebied.