Werkwijze Bureau Landelijk Gebied

Bureau Landelijk Gebied werkt met OPM; de omgevingsbewust projectmatigwerken methode. Deze manier van projectmatigwerken zorgt er voor dat doelstellingen gehaald worden door intern in de organisatie de planning en middelen op orde te hebben. Het betrekt daarnaast ook nadrukkelijk de omgevingsfactoren van het project bij de projectvoorbereiding en uitvoering. Deze manier van werken maakt gebruik van het Project kwadrant©.