Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bureau Landelijk gebied is een advies,- en projectenorganisatie

Contactpersoon: GJW te Gronde

Adres: Holdersweg 1a, 7108 AR Winterswijk Woold

In deze privacyverklaring staat hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee om wordt gegaan. Er wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en waarom uw gegevens opgeslagen worden. Heeft u verdere vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op via het mailadres info@bureaulandelijkgebied.nl

Persoons,- en contactgegevens

Bureau Landelijk Gebied verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van een dienst. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor,- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Doel verzameling persoons,- en contactgegevens

Bureau Landelijk Gebied verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om diensten te kunnen leveren
 • Om contact op te nemen wanneer dit nodig is
 • Voor het bijhouden van een projectadministratie
 • Voor het kunnen factureren van de geleverde diensten
 • Voor het verwerken van persoonsgegevens wanneer hier wettelijke een verplichting toe is.

Duur van de opslag van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door Bureau Landelijk Gebied niet langer bewaard dan nodig is om een goede administratie te kunnen voeren en te kunnen voldoen aan de wet,- en regelgeving. Voor administratieve verplichtingen ligt deze termijn op 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bureau Landelijk Gebied verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bedrijven die gegevens verwerken in opdracht van Bureau Landelijk Gebied:

 • Hostnet: webhosting en e-mail
 • WordPress: website
 • PostNL: verzending van bescheiden per post.

Cookies

Bureau Landelijk Gebied maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoons,- en contactgegevens in te zien, ze te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht naar u of een ander sturen naar info@bureaulandelijkgebied.nl

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Bureau Landelijk Gebied neemt uw gegevens serieus. Dit houdt onder andere in dat je bezoek aan deze website beveiligd is door middel van een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding privé is. Dit is te zien aan het groene slotje voor de url.