Gebiedsverkenning Broekheurne afgerond

Gebiedsverkenning Broekheurne afgerond

7 oktober 2021 Burgerparticipatie 0

Op 6 oktober 2021 is het rapport openbaar gemaakt waarin de bevindingen en het advies zijn opgenomen over de gebiedsverkening in de Broekheurne, Enschede. Bureau Landelijk Gebied heeft in de periode mei t/m juli 2021 deze gebiedsverkenning uitgevoerd.

In De Oude Usselerschool te Enschede zijn op 6 oktober 2021 de bevindingen gepresenteerd aan een grote groep inwoners van de Broekheurne. Aanwezig waren de opdrachtgevers van de verkenning. Dit zijn; Stawel, Buurtkring Broekheurne, Gemeente Enschede. Ook de onafhankelijk verkenner Gert-Jan te Gronde van Bureau Landelijk Gebied was aanwezig. De bewoners konden vragen stellen over de verkenning, de uitkomsten en het vervolgproces. In het advies staat dat het goed zou zijn om in de Broekheurne met een integraal proces verder te gaan. Dit zou kunnen in de vorm van een gebiedsatalier. Dit omdat er veel zaken spelen in het buitengebied van Enschede en ook in de Broekheurne. Denk daarbij aan de opgaven in de landbouw, natuurontwikkeling en landschapsherstel, klimaatadaptatie, energietransitie en leefbaarheid.

Aan het eind van de avond is de vraag gesteld aan de aanwezigen of zij het zouden zien zitten om met zo’n integrale aanpak te starten. Nagenoeg alle handen gingen in de zaal omhoog. Het is nu aan de drie opdrachtgevers om dit proces verder op te pakken.

Het rapport is hier te lezen. https://bureaulandelijkgebied.nl/wp-content/uploads/2021/10/Rapport-Broekheurne-def.pdf

Spelen in uw gemeente ook veel zaken in het buitengebied en zou u een gebiedsverkenning willen uitvoeren? Bureau Landelijk Gebied kan daarbij helpen. Ook het organiseren van een gebiedsatalier behoort de de mogelijkheden.

Foto: Koen Hobbelt