Natuur inclusieve landbouw is goed mogelijk.

Natuur inclusieve landbouw is goed mogelijk.

28 december 2023 Landbouw Natuur en Landschap 0

Het platform Natuur Inclusieve Landbouw Gelderland werkt aan de bekendheid van natuur inclusieve landbouw. Dit doet ze door het vergroten van de kennis en mogelijkheden over/van deze manier van werken.

In samenwerking met Vee & Gewas is er een video gemaakt waarin in 28 minuten wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn. Aan het eind van de video wordt ook nog kort het financiële voordeel toegelicht.

Bureau Landelijk gebied verzorgt de coördinatie van het platform. Voor meer info kunt u contact opnemen.