Categorie: Landbouw

Natuur inclusieve landbouw is goed mogelijk.

Het platform Natuur Inclusieve Landbouw Gelderland werkt aan de bekendheid van natuur inclusieve landbouw. Dit doet ze door het vergroten van de kennis en mogelijkheden over/van deze manier van werken. In samenwerking met Vee & Gewas is er een video gemaakt waarin in 28 minuten wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn. Aan het eind van…
Lees meer


28 december 2023 0

Gebiedsverkenning Enschede Zuid / Broekheurne

Bureau Landelijk gebied is in opdracht van de Gemeente Enschede, Stawel en de buurtkring Broekheurne gestart met een gebiedsverkenning. Deze gebiedsverkenning moet leiden tot een startdocument met een schets van het gebied. Ook moet de gebiedsverkenning een inventarisatie van plannen, opgaven en belangen opleveren. De gebiedsverkenning wordt opgestart omdat de Gemeente Enschede onlangs de visie…
Lees meer


3 mei 2021 0

Lokaal ook onrust in de agrarische sector.

Meestal zijn protesten op het Binnenhof of Malieveld in Den Haag. Op 11 oktober jl. was er echter vlakbij het kantoor van Bureau Landelijk Gebied ook een massale protestactie bij de werkzaamheden in het Natura 2000 gebied, Wooldseveen in Winterswijk. De boeren zijn bang dat door de vier aanwezige Natura 2000 gebieden in de Gemeente…
Lees meer


11 oktober 2019 0

Zuid-Holland pampert de grutto en zet de boeren aan het werk

“Zuid-Holland wil weer meer grutto’s in het weiland. Als het met deze weidevogel beter gaat, zo is de gedachte, dan zal het ook wel goedkomen met teruglopende soorten als tureluur, kievit en veldleeuwerik”. Aldus een artikel in Trouw op 1 mei 2019. Lees het gehele artikel van Joop Bouma hier.


3 mei 2019 0

Unieke samenwerking landbouw- en natuurorganisaties goed voor biodiversiteit

actieplan Natuurinclusieve-landbouw in Gelderland


20 maart 2019 0

De staat van de Boer (volgens dagblad Trouw)

Dagblad Trouw vond dat het tijd werd om eens in gesprek te gaan met de boer. Daaruit is vervolgens een mooie webpagina ontstaan.


27 februari 2019 0

Workshop leernetwerk landbouw Nationale Parken bureau

Bureau Landelijk Gebied mocht op 27 september bij het leernetwerk landbouw van het Nationale Parken bureau een workshop begeleiden. Het was op een mooi locatie in Zwartsluis. Op een prachtig boerenbedrijf met vergadercentrum. Vanuit LTO sprak daar Hans Huijbers met een gloedvol betoog om als samenleving het anders te gaan doen. Daar ligt een verantwoordelijkheid…
Lees meer


28 september 2018 0

Nieuwe landbouwvisie Minister Schouten biedt volop kansen voor het platteland.

De visie van minister Schouten is helder. Kringlooplandbouw is de toekomst. Alleen zal de landbouw het echter niet kunnen. Consument en overheid zullen een bijdrage moeten leveren in deze transitie. Laten we de nieuwe GLB periode (EU subsidies) gebruiken om dit mogelijk te maken. We kunnen daarmee zorgen dat we een gidsland zijn voor de…
Lees meer


10 september 2018 0

Melk de duurzame motor!

Net als bij ieder ander bedrijf. Aanpassen om te blijven bestaan. Toch is dat voor boeren niet zo makkelijk. De spelregels veranderen continu en de klant is gewend aan de te lage prijs om de duurzame transitie financieel mogelijk te maken. Dat moeten de producenten en supermarkten dus gaan uitleggen in een moderne campagne. “Melk…
Lees meer


4 juli 2018 0