Gebiedsverkenning Enschede Zuid / Broekheurne

Gebiedsverkenning Enschede Zuid / Broekheurne

3 mei 2021 Algemeen Burgerparticipatie Energietransiatie Landbouw Leefbaarheid Natuur en Landschap Vrijetijdseconomie 0

Bureau Landelijk gebied is in opdracht van de Gemeente Enschede, Stawel en de buurtkring Broekheurne gestart met een gebiedsverkenning. Deze gebiedsverkenning moet leiden tot een startdocument met een schets van het gebied. Ook moet de gebiedsverkenning een inventarisatie van plannen, opgaven en belangen opleveren.

De gebiedsverkenning wordt opgestart omdat de Gemeente Enschede onlangs de visie op het landelijk gebied ter inzage heeft gelegd. Behandeling van deze visie volgt binnenkort in de gemeenteraad. De gemeente hecht veel waarde aan draagvlak. Ook hoort de gemeente graag van de inwoners en andere belanghebbende welke initiatieven er leven in de Broekheurne. Het startdocument zal ook een procesvoorstel geven voor de gebiedsaanpak in het vervolg van de visie landelijk gebied.

De visie landelijk gebied Enschede is te vinden op; https://www.enschede.nl/openbare-ruimte/beleid/visie-landelijk-gebied