Boerderijen Stichting Achterhoek

In de Achterhoek is nu ook een Boerderijen Stichting actief die zich bezighoudt met het behoud van historische boerderijen. Lees hierover meer op de site van Agrarisch Erfgoed Nederland. Klik hier


20 december 2019 0

Lokaal ook onrust in de agrarische sector.

Meestal zijn protesten op het Binnenhof of Malieveld in Den Haag. Op 11 oktober jl. was er echter vlakbij het kantoor van Bureau Landelijk Gebied ook een massale protestactie bij de werkzaamheden in het Natura 2000 gebied, Wooldseveen in Winterswijk. De boeren zijn bang dat door de vier aanwezige Natura 2000 gebieden in de Gemeente…
Lees verder


11 oktober 2019 0

Leader Achterhoek op bezoek in Zweden

Bezoek aan Leadergebied Söderslätt in Zuid Zweden


8 oktober 2019 0

Plattelandsontwikkeling

Na een heerlijke vakantie in ruraal Frankrijk nu weer aan de slag voor het buitengebied van Nederland. Ook in Frankrijk zijn er genoeg uitdaging om het buitengebied leefbaar te houden. De inwoners van Luzy hebben 2 jaar geleden zelf mee kunnen denken over hoe hun dorp zich zou moeten ontwikkelen. Nu zijn de eerste resultaten…
Lees verder


2 september 2019 0

Vooralsnog geen verbod op asbestdaken

Verbod asbest in 1e kamer afgeschoten


5 juni 2019 0

Zuid-Holland pampert de grutto en zet de boeren aan het werk

“Zuid-Holland wil weer meer grutto’s in het weiland. Als het met deze weidevogel beter gaat, zo is de gedachte, dan zal het ook wel goedkomen met teruglopende soorten als tureluur, kievit en veldleeuwerik”. Aldus een artikel in Trouw op 1 mei 2019. Lees het gehele artikel van Joop Bouma hier.


3 mei 2019 0

Unieke samenwerking landbouw- en natuurorganisaties goed voor biodiversiteit

actieplan Natuurinclusieve-landbouw in Gelderland


20 maart 2019 0

De staat van de Boer (volgens dagblad Trouw)

Dagblad Trouw vond dat het tijd werd om eens in gesprek te gaan met de boer. Daaruit is vervolgens een mooie webpagina ontstaan.


27 februari 2019 0

Onderzoek P10 Leefbaarheids initiatieven op het platteland

Wageningen Environmental Research onderzocht voor de P10, het netwerk van grote plattelandsgemeenten, hoe het zelforganiserend vermogen van de plattelandsgemeenten kan worden gestimuleerd. Voor meer info zie hier.    


5 december 2018 0

Vier landschapsbiografieën voor Nationale Parken

“De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden op woensdag 27 november vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de vertegenwoordigers van de Hollandse Duinen, NL Delta , De Veluwe en het Waddengebied. Een landschapsbiografie vertelt het verhaal van de geschiedenis van een specifiek gebied en wat daarvan tegenwoordig nog in het landschap is terug te zien.…
Lees verder


28 november 2018 0